Lê Văn Đạt (quận 10, TP HCM) hỏi: "Tôi có ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với một công ty tư nhân từ năm 2018. Công việc của tôi là giao hàng bằng xe 2 bánh. Vừa qua do ảnh hưởng dịch bệnh, công ty cho tôi tạm ngừng việc không hưởng lương tháng 4-2020. Theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, người làm công việc vận chuyển hàng hóa bị mất việc do dịch sẽ được nhận hỗ trợ từ Chính phủ. Tuy nhiên, khi tôi liên hệ với UBND phường để làm hồ sơ thì bị từ chối?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Người làm công việc vận chuyển hàng hóa được nhận hỗ trợ từ Chính phủ theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg phải là người không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm (lao động tự do).

Do đó, người lao động (NLĐ) sẽ nộp hồ sơ đề nghị gửi UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp ông Đạt có giao kết HĐLĐ với doanh nghiệp (DN) nhưng không phải lao động tự do nên không thể trực tiếp nộp hồ sơ tại UBND phường. Thay vào đó, DN nơi ông làm việc phải lập danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không hưởng lương đủ điều kiện hưởng trợ cấp đề nghị tổ chức Công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận danh sách.

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ và gửi DN. Sau đó, DN gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.