"Tính cả 2 tháng thử việc thì tôi làm việc tại công ty 5 tháng. Theo kế toán trưởng, số ngày phép năm của tôi là 5 ngày nhưng giám đốc nhân sự cho rằng khi nào tôi làm việc đủ 12 tháng mới được tính phép năm…".

Có được tính phép năm? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định, người lao động (NLĐ) có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương 12, 14 hoặc 16 ngày tùy điều kiện làm việc. Mặt khác, điều 7, Nghị định 45/CP quy định, trường hợp làm không đủ năm thì cách tính số ngày nghỉ là lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế; lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị. Ngoài ra, khoản 2 điều 6 nghị định này cũng nêu rõ thời gian thử việc được coi là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm. Như vậy, cách tính của kế toán trưởng công ty anh Phụng là đúng.