Quyết định đưa ra không được hỏi ý kiến người lao động (NLĐ) trong khi nhiều người còn nguyên phép năm…".

Vẫn giải quyết phép năm - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Phúc, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Do yêu cầu sản xuất, công ty có ra thông báo đề nghị NLĐ hạn chế nghỉ phép từ nay đến Tết nguyên đán chứ không nói là không cho nghỉ phép. Những trường hợp có nhu cầu, công ty vẫn giải quyết.

Xin nói rõ là quyết định này đã được bàn bạc, thống nhất với ban chấp hành Công đoàn ngay từ tháng 9-2017 khi đối tác đề nghị thay đổi lịch giao hàng chứ không phải công ty tự ý quyết định. Những trường hợp không nghỉ hết phép năm sẽ được công ty trả tiền theo quy chế.