Khi người lao động (NLĐ) làm đủ ngày công trong tháng thì sẽ được hưởng 200.000 đồng nhưng nếu nghỉ 1 ngày sẽ bị trừ 100.000 đồng. Xin hỏi tiền chuyên cần là thưởng hay phụ cấp và có được khấu trừ?".

Có được trừ tiền chuyên cần? - Ảnh 1.

Đại diện Sở LĐ-TB-XH TP HCM trả lời: Theo quy định, phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động (khuyến khích NLĐ đến làm việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị trường lao động còn hạn chế; khuyến khích NLĐ làm việc có năng suất lao động, chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao) chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương của thang, bảng lương. Còn tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ. Căn cứ các quy định trên, chúng tôi nhận thấy mục đích của khoản tiền chuyên cần là nhằm khuyến khích NLĐ làm việc đủ ngày công, nâng cao năng suất lao động nên nó là phụ cấp, không phải tiền thưởng. Công ty cần quy định rõ mức hưởng, điều kiện hưởng trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế trả lương của doanh nghiệp để làm cơ sở thực hiện.