Theo tôi biết, nội quy lao động của công ty chưa được đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM dù công ty sử dụng hơn 10 lao động. Vậy quyết định xử lý kỷ luật của công ty có đúng quy định?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định, người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Trước khi ban hành nội quy, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở. Mặt khác, pháp luật lao động cũng quy định nội quy lao động phải được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý lao động nhận được hồ sơ đăng ký (trừ trường hợp nội quy có điều khoản trái luật thì cơ quan quản lý lao động sẽ thông báo, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại). 

Có được xử lý bằng nội quy chưa đăng ký? - Ảnh 1.

Căn cứ các quy định trên thì nội quy lao động của công ty bạn Thảo không có giá trị pháp lý vì chưa đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM. Do vậy, quyết định xử lý kỷ luật lao động không có giá trị.