Tôi nghe nói nhà nước quy định doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng không quá 3% lao động nước ngoài và không được vượt quá 50 người. Nếu vậy, chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn về vấn đề nhân sự…".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Đây là quy định cũ và đã bị hủy bỏ. Hiện nay, Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không quy định tỉ lệ, số lượng người lao động nước ngoài được phép làm việc trong doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi tuyển dụng lao động, doanh nghiệp cần báo cáo, kê khai nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.