Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN phải trực tiếp nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN theo đúng quy định tại điều 16 nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận TCTN.

Như vậy, trường hợp của chị Hà nếu đủ điều kiện hưởng TCTN thì thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm thuộc sở lao động - thương binh và xã hội địa phương nơi chị có nhu cầu nhận TCTN theo quy định nêu trên.