Có thể tạm hoãn hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Khoản 3 điều 34 Luật BHXH năm 2014 quy định trường hợp sau khi sinh, nếu con dưới 2 tháng tuổi chết thì mẹ được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh; nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên chết thì mẹ được nghỉ việc 2 tháng tính từ ngày con chết nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 điều này. Thời gian này cũng không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

Do đó, chúng tôi đề nghị công ty liên hệ với cơ quan BHXH nơi hoạt động sản xuất - kinh doanh hoặc BHXH TP HCM để đối chiếu, rà soát trường hợp lao động nữ đã nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Qua đó, xác định đúng thời gian họ nghỉ việc hưởng chế độ BHXH cho trường hợp mất con. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, hai bên có thể xem xét việc tiếp tục thực hiện hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định để NLĐ có thêm thời gian ổn định tâm lý và lợi ích của doanh nghiệp được bảo đảm.