Được phép ký hợp đồng lao động với người nước ngoài? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài được quy định tại điều 170 Bộ Luật Lao động. Theo đó, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh. 

Mặt khác, công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam theo quy định. Đồng thời, người sử dụng lao động sử dụng công dân nước ngoài làm việc cho mình mà không có giấy phép lao động sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, công ty chị Hằng không thể ký hợp đồng lao động với người nước ngoài khi lao động này chưa có giấy phép lao động.