Theo yêu cầu nhiệm vụ, công chức (CC) được cử biệt phái đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác. Khoản 12, điều 7 Luật Cán bộ, CC nêu rõ: Biệt phái là việc CC của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, tại điều 27 Nghị định 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ cũng nêu rõ, việc biệt phái CC được thực hiện trong các trường hợp sau: Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; Để thực hiện công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Công chức chỉ được biệt phái không quá 3 năm - Ảnh 1.

Biệt phái công chức trong các trường hợp: Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách; Để thực hiện công việc chỉ cần giải quyết trong một thời gian nhất định

Từ các căn cứ trên có thể thấy, CC sẽ bị biệt phái trong 2 trường hợp: Do yêu cầu của nhiệm vụ, cụ thể là trong các trường hợp đột xuất, cấp bách và khi phải thực hiện một công việc cụ thể chỉ cần một khoảng thời gian nhất định.

Trong thời gian bị biệt phái này, mặc dù CC phải chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái nhưng vẫn thuộc biên chế của đơn vị ban đầu.

Việc biệt phái CC chỉ nhằm thực hiện công việc trong một thời gian nhất định nên theo quy định tại Luật Cán bộ, CC và Nghị định 24, khoảng thời gian này là không quá 3 năm trừ một số ngành, lĩnh vực đặc thù do Chính phủ quy định. Khi hết thời hạn biệt phái, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý CC phải có trách nhiệm trả lương, bố trí công việc phù hợp và bảo đảm các quyền lợi khác cho các đối tượng này.

Đồng thời, trong thời gian biệt phái, CC sẽ được hưởng một số chính sách như: Được thuê nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng; Được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP nếu biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, sẽ không thực hiện biệt phái với 4 đối tượng CC đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật; Đang bị điều tra, truy tố, xét xử; Đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

H.Lê