Nâng lương trước hạn là một trong những chính sách ưu đãi dành cho công chức (CC). Tuy nhiên, để được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp, CC phải đáp ứng điều kiện của từng chế độ nâng lương trước hạn

Điều kiện công chức được nâng lương trước hạn

Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định, CC xếp lương theo bảng lương chuyên gia cao cấp, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong cơ quan Nhà nước từ Trung ương đến cấp xã được xét nâng một bậc lương trước thời hạn trong 2 trường hợp: Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Do đã có thông báo nghỉ hưu.

Công chức có thể được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp  - Ảnh 1.

Công chức có thể được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp, đáp ứng điều kiện của từng chế độ nâng lương trước hạn

Trong đó, nếu lập thành tích xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ, CC có thể được nâng một bậc lương trước hạn tối đa là 12 tháng khi: Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch, trong chức danh; Thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh: Đủ 60 tháng với chức danh chuyên gia cao cấp; Đủ 36 tháng với ngạch, chức danh yêu cầu trình độ từ cao đẳng trở lên; Đủ 24 tháng với ngạch, chức danh yêu cầu trình độ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ; Trong suốt thời gian giữ bậc lương, được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản; Tính đến ngày 31-12 của năm xét nâng bậc lương trước hạn, CC vẫn còn thiếu từ dưới 12 tháng để được xét nâng lương thường xuyên.

Riêng với người đã có thông báo nghỉ hưu sẽ được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng nếu đáp ứng điều kiện: Đã có thông báo nghỉ hưu; Chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức; Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên; Trong suốt thời gian giữ bậc lương, được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Như vậy, chỉ có 2 trường hợp nêu trên, CC mới được nâng lương trước hạn và mỗi trường hợp lại có yêu cầu cùng điều kiện khác nhau.

Không được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp nếu vừa có thông báo nghỉ hưu

Điểm d, khoản 1, điều 3 Thông tư 08 nêu trên nêu rõ: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh

Do đó, dù lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thỏa mãn các điều kiện để được nâng lương trước hạn thì CC không được nâng lương 2 lần liên tiếp trong cùng ngạch hoặc chức danh.

Ngoài ra, tại khoản 3, điều 3 của Thông tư này, Bộ Nội vụ quy định nếu CC vừa được xét nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu vừa được nâng lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì có quyền chọn một trong hai chế độ này.

Bởi vậy sẽ không được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp nếu vừa có thông báo nghỉ hưu đồng thời lập thành tích xuất sắc khi làm nhiệm vụ.

Như vậy, CC vẫn có thể được nâng lương trước hạn 2 lần liên tiếp nếu thời điểm lập thành tích xuất sắc và có thông báo nghỉ hưu không xảy ra đồng thời và đáp ứng điều kiện của từng chế độ nâng lương trước hạn.

H.Lê