Cụ thể, đến hết tháng 11, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên toàn ngành đã thực hiện 1.236 giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, trong đó 37 sáng kiến được công nhận ở cấp tập đoàn, với giá trị làm lợi và tiết kiệm là 97,3 tỉ đồng.

Công đoàn Điện lực Việt Nam đã xét và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 21 bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân có đề tài, giải pháp, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực trong các đơn vị thuộc tập đoàn.

A.Khánh