Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tranh chấp khởi phát từ ngày 1-7, khi gần 2.200 CN ngừng việc, yêu cầu công ty giải quyết các kiến nghị liên quan đến quyền lợi. Tập thể CN yêu cầu công ty phải tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã giao kết và không được chấm dứt HĐLĐ với tất cả CN, sau đó ký lại HĐLĐ thời vụ. Bên cạnh đó, công ty phải thưởng Tết, nâng lương định kỳ và tăng tiền ăn trưa cho CN.

Công nhân Công ty TNHH Woodworth Wooden Việt Nam đã trở lại làm việc - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Woodworth Wooden Việt Nam xem thông báo giải quyết kiến nghị

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng huyện, công ty chấp thuận duy trì thực hiện HĐLĐ cũ, tiền lương, BHXH và các chế độ khác vẫn thực hiện đầy đủ. Công ty sẽ tăng lương hằng năm theo quy định và xem xét điều chỉnh tiền ăn trưa. Công ty cũng đề nghị tập thể CN trở lại làm việc vào ngày 2-7 để ổn định sản xuất nhưng chỉ có một số CN đồng ý. Qua vận động của các ngành chức năng huyện, toàn bộ CN đã đồng ý trở lại làm việc.

Tin-ảnh: M.Chi