Như Báo Người Lao Động (số ra ngày 21-4) đã thông tin: Trước đó, toàn bộ 600 CN tại công ty đã ngừng việc khi nghe thông báo sẽ bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ ngày 30-5 do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Công ty thông báo trước 30 ngày với CN có HĐLĐ xác định thời hạn, 45 ngày với người có HĐLĐ không xác định thời hạn. Các cơ quan chức năng đã giải thích cho CN biết theo quy định hiện hành, người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nếu do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc. Hiện CĐ các KCX-KCN TP đang lập danh sách các nữ CN đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi để hỗ trợ và giới thiệu việc làm.

N.Hà