Vừa qua, công ty ra thông báo sẽ chấm dứt HĐLĐ sau 30 ngày nữa với lý do tôi không hoàn thành công việc theo hợp đồng. Điều đó là vô lý bởi HĐLĐ chỉ ghi chức danh chung là thủ kho chứ không hề mô tả công việc cụ thể. Mặt khác, từ trước đến nay, tôi cũng chưa hề nhận được văn bản nhắc nhở hay khiển trách nào của công ty về việc không hoàn thành công việc".

Ông Lê Hồng Đức, phó giám đốc công ty, trả lời: Dù chưa gửi bất cứ văn bản nào cho chị Phấn về việc chị không hoàn thành công việc theo HĐLĐ nhưng công ty từng nhắc nhở và khuyến cáo nhiều lần trong các cuộc họp giao ban hằng tuần, chị vẫn không khắc phục. Bên cạnh đó, dù HĐLĐ không mô tả công việc cụ thể phải làm nhưng khi bắt đầu tuyển dụng, công ty đã phổ biến nội dung công việc bằng văn bản đến chị Phấn, có chữ ký xác nhận của chị.

Công ty có đơn phương chấm dứt HĐLĐ? - Ảnh 1.

NLĐ ký HĐLĐ tại văn phòng hoặc trụ sở chính đóng tại TP HCM nhưng làm việc ở các vùng khác thì áp dụng mức LTT vùng tại địa bàn làm việc ghi trong HĐLĐ

Mặt khác, các tiêu chí đánh giá cụ thể về mức độ hoàn thành công việc để làm cơ sở đánh giá người lao động thì chị thường xuyên không hoàn thành công việc (có ý kiến của Công đoàn cơ sở). Do vậy, việc công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với chị Phấn là không trái pháp luật.