Tăng ca phải dựa trên cơ sở thỏa thuận với người lao động

Tăng ca phải dựa trên cơ sở thỏa thuận với người lao động

- Bà Chung Thị Kim Son, giám đốc công ty, trả lời: Vừa qua, do nhu cầu sản xuất, kinh doanh và áp lực giao hàng nên công ty có thỏa thuận với CN tăng ca quá quy định. Hiện công ty đang mở rộng nhà xưởng, tuyển thêm CN để giảm tải công việc nên sắp tới tình trạng tăng ca quá giờ sẽ được khắc phục. Công ty có CĐ nhưng hoạt động yếu. Sắp tới, chúng tôi sẽ tạo điều kiện để CĐ đẩy mạnh hoạt động và vận động CN tham gia CĐ.