Công ty thực hiện đúng quy định

- Bà Nguyễn Hồng Hạnh, trưởng phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Điều 1, Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH quy định khi giao kết hợp đồng lao động với người đang hưởng lương hưu hằng tháng thì ngoài phần tiền lương theo công việc, người lao động còn được người sử dụng lao động thanh toán khoản tiền tính theo tỉ lệ phần trăm (%) so với tiền lương theo hợp đồng lao động, gồm BHXH, BHYT, nghỉ hằng năm. Công ty thực hiện đúng quy định này. Ngoài 3,5 triệu đồng tiền lương cơ bản, công ty đã trả thêm 24% so với tiền lương (840.000 đồng) và đã trả gộp vào lương hằng tháng, tổng lương thực nhận của anh Công là 4.340.000 đồng/tháng.