Tú Lam (tulau1253@gmail.com) hỏi: "Từ tháng 1 đến tháng 6-2019, công ty tôi trả tiền lương cơ bản cho người lao động (NLĐ) là 3,97 triệu đồng, bao gồm lương tối thiểu (LTT) vùng II và 7% đã qua đào tạo nghề. Từ tháng 7-2019 đến nay, công ty chỉ trả lương cơ bản cho chúng tôi là 3 triệu đồng/người/tháng nhưng vẫn trừ tiền đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp ở mức lương 3,97 triệu đồng. Công ty trả lương như vậy có đúng quy định không?".

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II, mức LTT vùng áp dụng đối với NLĐ là 3,71 triệu đồng/người/tháng. Đối với NLĐ làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì mức LTT được trả phải cao hơn ít nhất 7% so với mức LTT vùng. Mặt khác, theo điều 5 của nghị định này, mức LTT vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và NLĐ thỏa thuận và trả lương. Trong đó, mức lương trả cho NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm không thấp hơn mức LTT vùng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất. Căn cứ quy định trên, mức lương công ty trả cho NLĐ trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6-2019 là đúng quy định. Từ tháng 7-2019, công ty trả lương cho NLĐ ở mức 3 triệu đồng/tháng là trái quy định vì thấp hơn mức LTT vùng do Chính phủ quy định.