Công ty trả lương làm thêm không đúng quy định - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Giờ làm thêm giờ hay tăng ca thực chất là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được pháp luật quy định. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 điều 97 Bộ Luật Lao động, người lao động (NLĐ) làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: Vào ngày thường, ít nhất 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày. Như vậy, khi NLĐ làm thêm giờ nhưng công ty anh Niệm chỉ trả lương như ngày làm việc bình thường là trái quy định pháp luật.