Cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký thỏa thuận hợp tác

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ hợp tác trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu và ứng dụng các dịch vụ, hình thành "Quỹ hướng nghiệp KCN - Trường ĐH Tôn Đức Thắng" để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; cấp học bổng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp (DN); xây dựng và thực hiện chương trình kiến tập, thực tập nghề nghiệp, tập sự làm việc cho sinh viên, giảng viên đại học và cao học tại các DN thuộc KCX-KCN.

Bên cạnh đó, hai bên còn triển khai chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ cán bộ - công chức - viên chức và người lao động tại trường thông qua việc triển khai các dự án khởi nghiệp và dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai, xây dựng các phòng thí nghiệm, phòng mô phỏng theo mô hình của DN và thị trường để đào tạo sinh viên, hợp tác và đào tạo quốc tế, cung ứng và tuyển dụng nguồn nhân lực trình độ cao…

Tin-ảnh: H.Đào