Ông Võ Trần Nam, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Vụ việc đúng như phản ánh của người lao động. Chúng tôi thừa nhận đã có sự nhầm lẫn khi giải quyết đơn xin thôi việc của chị Ngọc. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, công ty đã mời chị Ngọc đến làm việc, ngay sau đó đã giải quyết đầy đủ tiền lương và các khoản quyền lợi khác cho chị.

Đã giải quyết ổn thỏa - Ảnh 1.

Công nhân Công ty Pou Yuen nêu ý kiến tại một buổi đối thoại liên quan đến chính sách BHXH