Đã làm thủ tục nghỉ việc

Bà Nguyễn Hải Yến, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được đơn xin nghỉ việc của chị Trang, phòng nhân sự có yêu cầu xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình của chị để trình giám đốc nhưng chị không thực hiện. Chúng tôi thừa nhận chị Trang có quyền nghỉ việc sau khi báo trước 45 ngày do hợp đồng lao động của chị không xác định thời hạn. Sau khi có ý kiến của cơ quan chức năng, công ty đã tiến hành làm thủ tục cho chị nghỉ việc.