Nghỉ việc trái luật không được trợ cấp

Bà Nguyễn Thụy Nhật Vy, trưởng phòng hành chính - nhân sự, trả lời: Ngày 1-12-2016, anh Dân nộp đơn xin nghỉ việc nhưng chỉ báo trước 5 ngày, sau đó nghỉ luôn. Như vậy, hành vi của anh Dân là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật nên theo quy định sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc chứ không phải công ty cố tình không trả trợ cấp thôi việc cho anh. Chúng tôi đã giải thích cho anh nhiều lần.