Trong 10 năm (2009 - 2019), TP Đà Nẵng đã tuyển sinh ĐTN cho hơn 12.360 lao động đặc thù (theo chính sách hỗ trợ học nghề miễn phí trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng của TP), trong đó có 2.245 lao động học nghề nông nghiệp. Tỉ lệ lao động nông thôn (LĐNT) có việc làm sau học nghề đạt 81,15%. Đối với các nghề nông nghiệp, kết thúc khóa học, các học viên đều tự tạo việc làm. Giai đoạn 2019 - 2020, TP Đà Nẵng phấn đấu sẽ hỗ trợ ĐTN cho 2.000 LĐNT, tăng tỉ lệ LĐNT qua ĐTN hằng năm từ 2% - 3%, trong đó ĐTN nông nghiệp cho 500 LĐNT.

Đà Nẵng: Hơn 81% lao động nông thôn có việc làm sau học nghề - Ảnh 1.

Lao động nông thôn được tập huấn các công nghệ sản xuất nông nghiệp mới

Tin-ảnh: G.Nam