Tại hội nghị, đại diện Tổng cục GDNN cho biết đến tháng 9-2019, các cơ sở ĐTN đã tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình ĐTN khác cho trên 1,25 triệu người; trong đó, đào tạo sơ cấp cho gần 500.000 người, các chương trình ĐTN khác trên 750.000 người... Ước tính năm 2019, cả nước tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình ĐTN khác khoảng 1,75 triệu người, đạt 102,9% kế hoạch; tuyển sinh đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học trình độ cao đẳng, trung cấp đạt khoảng 30.000 người.

Gần 65% lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp - Ảnh 1.

Lao động nữ nông thôn được hỗ trợ học nghề

Về kết quả, hiệu quả ĐTN cho lao động nông thôn, đến hết tháng 9-2019, có trên 9,2 triệu lao động được học nghề, trong đó có 5,3 triệu người đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo chính sách. Sau học nghề, tỉ lệ người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 80,4%. Lao động nữ nông thôn được hỗ trợ học nghề chiếm 59,4%, vượt mục tiêu đề ra. Gần 65% lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp để chuyển nghề.

Tin-ảnh: G.Nam