Đã thỏa thuận với người lao động

Ông Đinh Văn Toàn, giám đốc nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh từ cơ quan chức năng, chúng tôi đã tiến hành thỏa thuận với anh Đức và đạt được thỏa thuận. Theo đó, anh Đức đồng ý nghỉ việc và công ty chấp nhận trả khoản bồi thường do anh Đức đề nghị.