Hai bên đã thỏa thuận

Ông Nguyễn Huỳnh Đạt, Giám đốc Điều hành Công ty Việt Nhật, trả lời: Đúng là công ty có mời anh Thắng thử việc ở vị trí trưởng phòng kinh doanh toàn quốc với trách nhiệm chính là xây dựng và phát triển hệ thống phân phối khu vực miền Đông, miền Tây và TP HCM. Tuy nhiên, qua một tháng thử việc, anh Thắng không đáp ứng các yêu cầu, chỉ tiêu mà đề ra nên công ty quyết định chấm dứt thử việc. Sau đó, anh Thắng có gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng. Trong buổi hòa giải do cơ quan chức năng tổ chức, hai bên đã thỏa thuận được mọi việc và anh Thắng không khiếu nại gì thêm nữa.