Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật Việc làm thì người lao động (NLĐ) đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện: Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng); đã nộp hồ sơ hưởng TCTN tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng TCTN (trừ trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết); đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ học nghề cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp? - Ảnh 1.

NLĐ đang hưởng TCTN có nhu cầu học nghề nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề tại trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đang hưởng TCTN để được xem xét giải quyết. Mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng/người/tháng.