Đã trả lương cho người lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bà Nguyễn Thu Nhàn, trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Anh Đức đã thực hiện xong hợp đồng thử việc, được đánh giá đạt yêu cầu và công ty đang làm thủ tục để ký hợp đồng lao động. Tuy nhiên, sau đó anh Đức nộp đơn xin nghỉ việc nhưng chỉ ghi thời hạn báo trước 3 ngày. Theo quy định, anh Đức đã hết thời gian thử việc nhưng vẫn đi làm và công ty không có ý kiến gì thì giữa 2 bên được xem như đã xác lập mối quan hệ lao động. Khi đó, nếu muốn nghỉ việc, anh Đức phải tuân thủ thời hạn báo trước ít nhất 30 ngày theo luật định, song anh chỉ báo trước 3 ngày. Điều này không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tìm người thay thế mà còn vi phạm pháp luật và phải bồi thường cho doanh nghiệp theo quy định. Do đó, trong buổi làm việc với công ty mới đây, sau khi nghe giải thích, anh Đức đã đồng ý tiếp tục ở lại làm việc cho đủ 30 ngày báo trước, còn công ty cũng đã trả lương tháng 2 cho anh ấy.