Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp.) đã diễn ra sáng 26 - 4. Năm 2018, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Vinasun Corp vẫn cố gắng đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là mạnh dạn chia sẻ nguồn thu cho anh em lái xe nhằm tạo điều kiện tối đa cho người lao động (NLĐ) yên tâm làm việc, có khoản thu nhập tương đối để đảm bảo cuộc sống gia đình. 

Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 6.700 lao động - Ảnh 1.

Người lao động Vinasun tham gia Ngày hội Gia đình lái xe do công ty tổ chức

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổng doanh thu kinh doanh đạt 2.073,34 tỉ đồng (đạt 103,67% so với kế hoạch 2018); lợi nhuận sau thuế đạt 89,08 tỉ đồng (đạt 93,57% so với kế hoạch đề ra), đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 6.700 lao động. Thu nhập của nhân viên lái xe đạt 6,23 triệu đồng/tháng; nhân viên gián tiếp, trực tiếp điều hành và hỗ trợ kinh doanh đạt 9,98 triệu đồng/tháng. Các chế độ phúc lợi, BHXH, BHYT và các chế độ khác đều được công ty thực hiện đầy đủ và đưa vào thỏa ước lao động tập thể.

Đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 6.700 lao động - Ảnh 2.

Ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinasun Corp phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

Dự báo năm 2019 môi trường kinh doanh sẽ có nhiều tác động lớn do nhiều luật và quy định liên quan đến hoạt đông của công ty, đến hoạt động đầu tư kinh doanh được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực. Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững gắn chặt tăng cường quản trị rủi ro, năm 2019 Vinasun Corp ông ty phấn đấu kế hoạch tổng doanh thu kinh doanh và thu nhập khác là 2.230 tỉ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 99,6 tỉ đồng; cổ tức dự kiến là 10%. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài đa dạng hóa phương thức, mô hình kinh doanh và loại hình kinh doanh, Vinasun Corp sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện chính sách nhân sự; tăng cường huấn luyên nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên.

T.Ngôn