Song song đó, sẽ tăng cường các giải pháp cho công tác tuyển sinh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu. Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng cục GDNN tiếp tục triển khai các giải pháp hiệu quả, đồng bộ phục vụ công tác tuyển sinh đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, tuyển dụng vào doanh nghiệp tạo thu nhập cho người lao động như: Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ cho tuyển sinh; tổ chức chương trình tư vấn, tuyển sinh; triển khai đồng bộ các chính sách đối với người tham gia học nghề; đẩy mạnh việc tư vấn, hướng nghiệp phân luồng đào tạo nghề...

Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm - Ảnh 1.

Lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề tại Trung tâm Dạy nghề huyện Nhà Bè, TP HCM

Trong năm 2019, dự kiến các trường sẽ tuyển sinh 2,26 triệu học viên. Trong đó, trung cấp và cao đẳng: 560.000 người; sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác: 1,7 triệu người (gồm hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn theo chính sách của Quyết định 1956 là 950.000 lao động, hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 20.000 người khuyết tật).

Tin-ảnh: N.Khôi