Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh, đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề đạt 482.699 học viên (chiếm tỉ lệ 104,6% kế hoạch năm). Trong đó có 11.875 lao động nông thôn (đạt 113%) và 12.040/17.152 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được đào tạo nghề.

TP HCM: 81,8% lao động qua đào tạo nghề - Ảnh 1.

Sinh viên học nghề tại Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật công nghệ Hùng Vương Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trong năm qua, sở đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tổ chức phân luồng học sinh sau tốt nghiệp bậc THPT vào học nghề; hướng dẫn các trường trung cấp, cao đẳng được lựa chọn xây dựng thành trường chất lượng cao và trường nghề trọng điểm, lập đề án đầu tư phát triển cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy học theo các ngành, nghề trọng điểm; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng công tác dự báo nguồn nhân lực TP… Năm 2019, TP sẽ phấn đấu đạt tỉ lệ lao động đã qua đào tạo là 83%, tức có 3.824.069/4.607.312 người trong độ tuổi lao động qua đào tạo nghề.

M.Chi