Theo dự thảo, các trường hợp được bồi thường bao gồm: NLĐ bị TNLĐ làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc bị chết do TNLĐ, trừ các trường hợp quy định tại điều 40 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và trường hợp NLĐ bị TNLĐ làm suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên hoặc thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ được hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, nếu nguyên nhân xảy ra TNLĐ hoàn toàn do lỗi của chính NLĐ bị nạn gây ra, NLĐ bị TNLĐ do sử dụng ma túy, chất gây nghiện; NLĐ bị BNN theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa hoặc của cơ quan pháp y có thẩm quyền thì được bồi thường trong các trường hợp sau: Bị chết do BNN khi đang làm việc hoặc trước khi chuyển làm công việc khác, trước khi thôi việc, trước khi mất việc, trước khi nghỉ hưu; bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do BNN theo kết quả khám giám định y khoa về BNN (theo quy định của Bộ Y tế).

Đề xuất chế độ bồi thường tai nạn lao động mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM thăm hỏi, tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

Nguyên tắc bồi thường được đề xuất như sau: TNLĐ xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Việc bồi thường đối với NLĐ bị BNN được thực hiện theo quy định sau: Lần thứ nhất căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động (tỉ lệ tổn thương cơ thể) trong lần khám đầu; từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức (%) suy giảm khả năng lao động tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) suy giảm khả năng lao động so với kết quả giám định lần trước liền kề.

Mức bồi thường đối với người bị TNLĐ, BNN được tính như sau: Ít nhất 30 tháng tiền lương cho NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ bị chết do TNLĐ, BNN; ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5%-10%; nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11%-80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương.

Tin-ảnh: T.Ngôn