Theo đề xuất, 7 nhóm công việc mà đối tượng này có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm gồm: các nghề, công việc có thời gian làm việc bình thường không quá 5 giờ 20 phút trong một ngày và không quá 26 giờ 40 phút trong một tuần; các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao trong thời gian tham gia biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; các công việc ngành nghề truyền thống phải làm thủ công mỹ nghệ tại hộ gia đình; đan lát, đan chiếu, làm đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cói; nghề làm nước mắm; nghề làm bánh tráng; các nghề, công việc trong lĩnh vực dệt may (trừ các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lưu ý người sử dụng lao động khi sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, phải tuân thủ đúng theo các quy định tại điều 98, điều 106, điều 107, điều 109, điều 144, khoản 2 điều 146 của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn.

T.Đồng