Điều chuyển công việc của người lao động phải có lý do - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 31 Bộ Luật Lao động quy định khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, NSDLĐ được quyền tạm thời chuyển NSDLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của NLĐ. Theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP, NSDLĐ phải quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh mà NSDLĐ được tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Căn cứ các quy định trên, khi điều chuyển NLĐ làm công việc trái với hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải thông báo lý do cho NLĐ biết. Việc công ty không nêu lý do là chưa phù hợp quy định pháp luật. Mặt khác, nếu lý do điều chuyển NLĐ vì nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì trong nội quy lao động, quy chế của công ty phải nêu rõ các trường hợp được điều chuyển cụ thể (chẳng hạn: thiếu đơn hàng, sửa chữa nhà xưởng…). Cho nên nếu trong nội quy không nêu rõ mà công ty tiến hành điều chuyển NLĐ là vi phạm pháp luật.