Đối với các trường hợp đã tham gia BHYT đang trong thời gian chờ gia hạn thẻ, cơ sở KCB phải giải quyết quyền lợi KCB khi người bệnh xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu do cơ quan BHXH ban hành) hoặc biên lai thu tiền đóng BHYT do đại lý thu cấp (mẫu do Bộ Tài chính ban hành).

Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Về việc thanh toán chi phí KCB, các đối tượng tham gia BHYT đang điều trị nội trú tại cơ sở KCB nhưng thẻ hết hạn vẫn được hưởng quyền lợi BHYT cho đến khi ra viện. Các đối tượng tham gia BHYT đang trong đợt điều trị ngoại trú nhưng thẻ hết hạn thì vẫn được hưởng quyền lợi BHYT cho lần điều trị ngoại trú đó.

T.Ngôn