Qua đó, toàn ngành ước giải quyết các chế độ BHXH cho 8,42 triệu lượt người, tăng gần 400.000 lượt (5,2%) so với năm 2015; phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội giải quyết cho gần 850.000 lượt người hưởng chế độ BHTN, tăng gần 300.000 lượt (59%) so với năm 2015. Năm qua, toàn ngành ước chi BHXH, BHYT, BHTN số tiền hơn 230.000 tỉ đồng (tăng 14% so với năm 2015)...

Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa hành vi trục lợi quỹ BHYT là ưu tiên của ngành BHXH trong năm 2017
Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa hành vi trục lợi quỹ BHYT là ưu tiên của ngành BHXH trong năm 2017

Trong năm 2017, ưu tiên hàng đầu của BHXH Việt Nam là chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động, đặc biệt là ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ BHYT.

Tin-ảnh: Đ.Viên