Theo đó, đối với thẻ BHYT đã cấp mà còn giá trị và thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác, BHXH tỉnh, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia BHYT liên hệ cơ quan cấp thẻ và thực hiện đổi thẻ ngay trong ngày khi nhận đủ thông tin. Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm điều chỉnh phần mềm để in thời gian tham gia đủ 5 năm liên tục trên thẻ BHYT đối với tất cả các loại đối tượng tham gia.


Việc rà soát công tác cấp thẻ BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi cho mọi đối tượng lao động Ảnh: TRỰC NGÔN

Việc rà soát công tác cấp thẻ BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi cho mọi đối tượng lao động Ảnh: TRỰC NGÔN

Qua thống kê số liệu thẻ BHYT, mới đây BHXH Việt Nam phát hiện nhiều thẻ BHYT được phát hành năm 2016 của BHXH các tỉnh, thành phố có thông tin thời gian tham gia liên tục chưa chính xác.

K.An