Điều trị vô sinh có được hưởng chế độ ốm đau?

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 25 Luật BHXH thì NLĐ bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế thì đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau. Như vậy, trường hợp NLĐ phải nghỉ việc để điều trị vô sinh mà có giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền cấp thì được giải quyết hưởng chế độ ốm đau.