Bà Huỳnh Ngọc Hân, trợ lý giám đốc công ty, trả lời: Phản ánh của anh Hào chưa đúng. Việc công ty ký hợp đồng ngắn hạn là theo đề nghị của anh Hào vì ngoài làm việc tại công ty, anh Hào còn làm việc cho một đơn vị khác nên không muốn ràng buộc. Khi hợp đồng thời hạn 6 tháng hết hạn, công ty đã tìm được người thay thế công việc của anh Hào nên không ký hợp đồng với anh nữa. Chúng tôi đã thông báo với anh về việc này. Từ đó đến nay, anh Hào chỉ cộng tác theo từng vụ việc chứ không phải là nhân viên chính thức của công ty. Mới đây, công ty chấm dứt hợp tác với anh vì không còn nhu cầu.

Do người lao động không muốn ràng buộc - Ảnh 1.