Đoàn viên phải có lợi ích khác biệt

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Bùi Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của các cấp Công đoàn (CĐ) Hà Nội trong năm qua. Ông Bùi Văn Cường đề nghị LĐLĐ TP Hà Nội triển khai chủ đề công tác năm 2017 là năm “Vì lợi ích đoàn viên”, có chính sách chăm lo đặc biệt cho đoàn viên để tạo sự khác biệt giữa người lao động (NLĐ) trong và ngoài tổ chức CĐ; từ đó tập hợp, thu hút NLĐ gia nhập CĐ. Song song đó, phải tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về tổ chức đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023; làm tốt công tác thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước tại đại hội để bảo đảm dân chủ và chọn được cán bộ CĐ thực sự được đoàn viên tin cậy.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ TP Hà Nội đã kiến nghị nhiều vấn đề, như đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam có ý kiến với BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH địa phương thực hiện nghiêm túc việc cho phép đóng riêng để chốt sổ cho những trường hợp CNVC-LĐ chấm dứt hợp đồng lao động, bị tai nạn lao động hoặc đến tuổi nghỉ hưu ở những doanh nghiệp nợ đọng BHXH. LĐLĐ TP Hà Nội cũng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với TAND Tối cao, sớm ban hành văn bản hướng dẫn về thẩm quyển, trình tự, thủ tục để CĐ tham gia tố tụng dân sự khởi kiện những doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, CĐ, BHXH nhằm bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

V.Duẩn