Theo quy định hiện hành tại Nghị định 55/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp (DN) được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động khi có đủ các điều kiện sau đây: Đã thực hiện ký quỹ 2 tỉ đồng; bảo đảm vốn pháp định theo quy định; Có trụ sở theo quy định; Người đứng đầu DN bảo đảm điều kiện theo quy định.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ 3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ 3 tỉ đồng

Theo Bộ LĐ-TB-XH, quy định về mức ký quỹ 2 tỉ đồng không đủ để thực hiện nghĩa vụ của DN trong thanh toán tiền lương hoặc bồi thường cho người lao động (NLĐ) thuê lại trong trường hợp DN cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với NLĐ thuê lại hoặc gây thiệt hại do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ thuê lại.

Tại dự thảo, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất giảm điều kiện của DN khi đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ 4 điều kiện còn 2 điều kiện. Theo đó, DN phải thực hiện ký quỹ 3 tỉ đồng. Người đứng đầu DN phải hội đủ điều kiện sau đây: là người đại diện theo pháp luật ghi trong giấy đăng ký kinh doanh của DN; lý lịch rõ ràng, không có án tích, trong 3 năm liền kề không là người đứng đầu DN bị thu hồi; không có hành vi giả mạo hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại từ 3 năm trở lên.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, quy định này đảm bảo để thanh toán tiền lương hoặc bồi thường cho NLĐ thuê lại; đồng thời, đảm bảo người đứng đầu DN phải có các điều kiện, năng lực thực hiện công việc cho thuê lại lao động; không làm tăng phí tuân thủ thủ tục hành chính từ ngân sách nhà nước, cơ quan nhà nước liên quan và từ DN.

T.Ngôn