Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Điểm c khoản 1 điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định NLĐ làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được trả ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người hưởng lương ngày. Do bà ký hợp đồng lao động với công ty với hình thức trả lương theo tháng nên khi làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì chỉ được trả lương làm thêm giờ bằng 300%. Như vậy công ty đã làm đúng quy định.