Theo đó, doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực này phải có đủ các điều kiện sau: Là DN được thành lập và hoạt động theo Luật DN, có 100% vốn góp của nhà đầu tư trong nước, có vốn điều lệ từ 5 tỉ đồng trở lên và phải thường xuyên duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn 5 tỉ đồng; phải trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, DN phải thực hiện ký quỹ 2 tỉ đồng tại ngân hàng thương mại; người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên, đã làm việc ít nhất 5 năm trong lĩnh vực hoạt động.

Doanh nghiệp xuất khẩu lao động phải ký quỹ 2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Những đề xuất đưa vào luật nhằm xây dựng môi trường dịch vụ xuất khẩu lao động có lợi cho người lao động

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ LĐ-TB-XH xem xét cấp giấy phép cho DN sau khi lấy ý kiến của chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi DN đặt trụ sở chính. Trường hợp không cấp được giấy phép, Bộ LĐ-TB-XH trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản.

Tin-ảnh: G.Nam