Ngày 1-12, ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (TVPL) - LĐLĐ TP HCM, cho biết trong năm 2022, trung tâm và 29 tổ TVPL trực thuộc LĐLĐ các quận, huyện, TP Thủ Đức, Công đoàn các KCX-KCN và một số Công đoàn ngành, sở, khối, tổng công ty đã tổ chức 18.550 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 350.000 lượt người lao động; thực hiện tư vấn cho 7.149 trường hợp. Nội dung tư vấn chủ yếu liên quan vấn đề tiền lương, thưởng, kỷ luật lao động - trách nhiệm vật chất, hợp đồng lao động...

Bên cạnh đó, Trung tâm TVPL còn phối hợp cùng Công đoàn các KCX-KCN TP HCM hòa giải thành công 8 vụ ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục khởi kiện và cử cán bộ tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hàng chục người lao động tại tòa án, giúp nhiều trường hợp đòi được quyền lợi với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Năm 2023, ngoài việc đẩy mạnh trợ giúp pháp lý, Trung tâm TVPL còn phối hợp với Công đoàn cấp trên rà soát, thành lập tổ TVPL và tổ chức TVPL lưu động tại doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên, các tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ có đông công nhân.

M.Chi