"Hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 1 năm giữa tôi và công ty hết hạn vào ngày 31-12-2017. Theo quy định, công ty phải thông báo bằng văn bản cho tôi biết thời điểm chấm dứt HĐLĐ ít nhất 15 ngày trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn nhưng thực tế đến ngày làm việc cuối cùng công ty mới thông báo cho tôi nghỉ việc luôn mà không báo trước. Có phải tôi bị công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định?".

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Căn cứ theo quy định của Bộ Luật Lao động thì ít nhất 15 ngày trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt HĐLĐ. Căn cứ quy định trên, việc công ty không thông báo bằng văn bản cho anh Thắng biết trước ít nhất 15 ngày, trước ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn, là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP hành vi vi phạm này chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền (từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng) không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người sử dụng lao động phải ký tiếp HĐLĐ với người lao động. Mặt khác, pháp luật cũng quy định công ty được quyền chấm dứt HĐLĐ với người lao động khi hợp đồng lao động hết hạn. Do vậy, hành vi trên của công ty không được xem là hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.