Đáng lưu ý là nhiều bản thỏa ước đã bổ sung những nội dung có lợi hơn cho người lao động (NLĐ) như: tăng tiền thưởng, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ, xăng xe, nhà ở, tiền điện thoại và nâng giá trị bữa ăn giữa ca...

Ba tháng cuối năm, LĐLĐ tỉnh đang tiếp tục rà soát các bản thỏa ước hết hạn và ở những DN chưa ký kết thỏa ước để thỏa thuận ký lại và ký mới nhằm bảo đảm quyền lợi của NLĐ. Trong đó, đôn đốc, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình sản xuất thực tế tại DN để thương lượng nhiều chính sách có lợi cho công nhân, bảo đảm việc làm, thu nhập và các chính sách liên quan đến NLĐ.

T.Lâm