Thỏa ước có hiệu lực 1 năm, với nhiều nội dung có lợi cho NLĐ như: hỗ trợ 100% học phí khi tham gia các khóa học nghề do doanh nghiệp yêu cầu; được nghỉ việc hưởng nguyên lương khi anh, chị, em ruột mất (nghỉ 1 ngày), vợ sinh con (nghỉ 5 ngày); lương thử việc bằng 100% lương chính thức; thưởng từ 10% - 50% có sáng kiến, cải tiến công nghệ, giải pháp quản lý, tiết kiệm nguyên vật liệu, đào tạo tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế…

Ngoài ra, NLĐ có con nhỏ gửi nhà trẻ, mẫu giáo, công ty hỗ trợ mỗi tháng 100.000 đồng/cháu; tiền ăn giữa ca và ca đêm (ngày thường) từ 20.000 - 30.000 đồng/người/ca, ngày lễ, Tết từ 50.000 - 70.000 đồng/người/ca.

Người lao động hưởng lợi từ thỏa ước - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư DTL hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế, hiện có 8 lao động và chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

Tin-ảnh: H.Đào