Đồng Nai: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa - Ảnh 1.

Đại diện các đơn vị tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Công ty TNHH Namyang Sông Mây, Công ty TNHH Aplus Vina, Công ty TNHH May Million Win, Công ty TNHH Dệt nhãn Jun May, Công ty TNHH Hoàng Gia GMT và Công ty TNHH Men-Chuen. Theo nội dung ký kết, ngoài chia sẻ thông tin trong ngành, các doanh nghiệp sẽ thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, từ đó hướng đến mục tiêu xây dựng quan hệ hài hòa.

Biên bản ghi nhớ là cơ sở để tiến tới ký kết bản thỏa ước nhóm chính thức trong năm 2021. Đây cũng là nhóm ngành thứ 2 trong tỉnh, sau nhóm ngành gỗ, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tin-ảnh: T.Lâm