Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con căn cứ theo Luật BHXH là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Chị Hiền đóng BHXH từ tháng 3-2016 đến tháng 5-2017 sau đó nghỉ việc và sinh con ngày 26-12-2017, tức trong vòng 12 tháng trước khi sinh con (từ 12-2016 đến 11-2017) đã đóng BHXH được 6 tháng, đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. 

Đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản - Ảnh 1.

Chị Hiền có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thai sản tại BHXH quận, huyện nơi cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú). Hồ sơ cần nộp gồm: sổ BHXH (bản chính) và giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh hoặc Trích lục khai sinh của con.